Informacje dla nowych Klientów
 1. Administratorem danych osobowych jest Firma "MARAF"- Wiśniowski Rafał , ul. Jarzębinowa 30, 44-240 Żory, NIP: 6511416839, REGON: 276982532.
 2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie uprawnień prosimy o kontakt na adres: biuro@perfumik.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży lub w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, usługi dropshippingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy są przetwarzane tak długo jak utrzymujesz swoje konto klienta w naszym serwisie, nie krócej jednak niż przez czas niezbędny do realizacji umowy kupna-sprzedaży lub dochodzenia roszczeń. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu zażądania przez Ciebie usunięcia tych danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży ma charakter obowiązkowy (tj. bez podania tych danych nie jest możliwa realizacja takiej umowy za pośrednictwem naszego serwisu).
 8. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tymi poddane profilowaniu w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania spersonalizowanej informacji handlowej. Informację handlową przygotowujemy w oparciu o dane o Tobie, Twoim zachowaniu na stronie: odwiedzinach na stronie, poruszaniu się po stronie, realizowanych zakupach.  
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl