Polityka prywatności i cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Firma "MARAF" - Wiśniowski Rafał , ul. Jarzębinowa 30, 44-240 Żory, NIP: 6511416839, REGON: 276982532.
 2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów, Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
  1. zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
  2. dokonywania wysyłki zamówionych produktów
  3. obsługi reklamacji oraz zwrotów;
  4. obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
  5. zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
  6. zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.
 6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
  2. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
  3. zapewnienie usług płatniczych,
  4. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  5. zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
  7. prowadzenie analiz statystycznych,
  8. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  9. organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.
 7. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 8. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:
  1. wysłania informacji handlowych,
  2. wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.
 9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 10. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:
  1. w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
  2. prowadzenia konta Klienta,
  3. bezpośredniego kontaktu z Klientem,
  4. realizacji usługi „Newsletter”.
  5. informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
  6. informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
  7. informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
  8. informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.
 11. W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do doręczeń,
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  6. numer telefonu.
 12. W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.
 13. Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 14. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
  1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową,
   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
   • statystycznych i archiwizacyjnych.
  2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
  3. Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.
  4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.
 15. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
 16. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@perfumik.pl.

 

Polityka „Cookies”

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 5. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące ze Sprzedawcą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Klienta.
 6. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej:
  1. Kiedy strona internetowa jest wykorzystywana jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO).
   • adres IP
   • data i godzina zapytania
   • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
   • treść żądania (konkretna strona)
   • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP
   • przesyłana ilość danych
   • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
   • przeglądarka
   • system operacyjny i jego interfejs
   • język i wersja oprogramowania przeglądarki.
 7. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 8. Na stronie internetowej używane są również narzędzia Google Analytics oraz Facebook Pixel. Analizują one ruch użytkowników i ich zachowania w celu udoskonalania oferowanych usług na poziomie poszczególnych użytkowników oraz zachodzących zdarzeń. Uzyskane w ten sposób informacje przechowywane są przez okres 50 miesięcy od chwili ich zarejestrowania.
 9. Zastosowanie plików Cookies:
  1. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:
   • transient cookies (szczegóły w b)
   • persistent cookies (szczegóły w c).
  2. Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
  3. Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.
  4. Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
  5. Wykorzystujemy pliki cookies do tego, by móc zidentyfikować Państwa przy kolejnej wizycie, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie konieczne byłoby ponowne logowanie przy każdej wizycie.
 10. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej
  1. Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również liczne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu wymagane jest zwykle podanie danych osobowych, które będziemy wykorzystywać do realizacji danej usługi i dla których obowiązują wymienione powyżej zasady dotyczące przetwarzania danych.
  2. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z usług usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zatrudnieni, a także zobowiązani do przestrzegana naszych poleceń i regularnie kontrolowani.
  3. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli akcje promocyjne, konkursy, zawieranie umów lub inne usługi są przez nas oferowane wspólnie z partnerem. Więcej informacji otrzymają Państwo przy podawaniu danych osobowych lub poniżej w opisie usługi.
  4. Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach tych okoliczności w opisie usługi
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl