Polityka prywatności i cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Cywilna Wiśniowski Rafał & Sadowski Artur, ul. Wodzisławska 12 lok U2, 44-240 Żory, NIP: 651-173-43-09, REGON: 382171607
 2. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Klientów wynikających z RODO, tj.:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Klientów – jeżeli dane Klienta są niepoprawne lub niekompletne albo Klient wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  5. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Jednakże dla wygody Klientów, Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Klientom wygodę zakupów, a Administratorowi właściwą obsługę Klienta. W związku z tym niektóre dane osobowe Klientów udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług elektronicznych. Dane osobowe Klientów Administrator otrzymuje od Klientów podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Klienta z newslettera oraz formularza kontaktowego, jak również w związku ze złożonym zamówieniem i jego obsługą w Sklepie internetowym.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy, w tym do:
  1. zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji;
  2. dokonywania wysyłki zamówionych produktów
  3. obsługi reklamacji oraz zwrotów;
  4. obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);
  5. zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,
  6. zapewnienie najlepszej obsługi Klienta.
 6. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  1. monitorowanie aktywności Klienta na stronie internetowej,
  2. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Klienta,
  3. zapewnienie usług płatniczych,
  4. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  5. zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
  7. prowadzenie analiz statystycznych,
  8. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  9. organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.
 7. Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 8. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Klienta w celu:
  1. wysłania informacji handlowych,
  2. wysyłanie do Klienta informacji w postaci newslettera.
 9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Klientów będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
 10. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (złożonego zamówienia w Sklepie internetowym) oraz:
  1. w celach księgowych, w tym wystawiania faktur VAT,
  2. prowadzenia konta Klienta,
  3. bezpośredniego kontaktu z Klientem,
  4. realizacji usługi „Newsletter”.
  5. informowania Klienta o przebiegu realizacji zamówienia,
  6. informowania Klienta o wysyłce zamówienia,
  7. informowania Klienta o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu,
  8. informowania Klienta o produktach, które mogą Go zainteresować.
 11. W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Klientów:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres do doręczeń,
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP) - wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  6. numer telefonu.
 12. W sytuacji wzięcia przez Klienta uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.
 13. Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 14. Dane osobowe Klientów przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:
  1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową,
   • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,
   • statystycznych i archiwizacyjnych.
  2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
  3. Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.
  4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.
 15. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności, promowaniu serwisu, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki.
 16. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej biuro@perfumik.pl.

 

Polityka „Cookies”

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 5. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące ze Sprzedawcą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Klienta. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl