Informacje dla subskrybentów
 1. Administratorem danych osobowych jest Firma "MARAF"- Wiśniowski Rafał , ul. Jarzębinowa 30, 44-240 Żory, NIP: 6511416839, REGON: 276982532.
 2. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących Ci w tym zakresie uprawnień prosimy o kontakt na adres: biuro@perfumik.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu zażądania przez Ciebie usunięcia tych danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tymi poddane profilowaniu w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora z zamiarem przygotowania spersonalizowanej informacji handlowej. Informację handlową przygotowujemy w oparciu o informacje o Tobie, Twoim zachowaniu na stronie: odwiedzinach na stronie, poruszaniu się po stronie, realizowanych zakupach.  Informacja handlowa zostanie przekazana w formie newslettera lub informacji wyświetlonej na stronie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl